Herjan Reuten (l) en Jeannette van der Steeun met enkele pupillen van de vestiging van het Zuyderzee College op het azc in Luttelgeest
Herjan Reuten (l) en Jeannette van der Steeun met enkele pupillen van de vestiging van het Zuyderzee College op het azc in Luttelgeest

Hekken sluiten zich rond azc-school Luttelgeest

LUTTELGEEST – De locatie van het Zuyderzee College op het azc in Luttelgeest houdt woensdag 21 maart open huis. Op de valreep, want deze zomer sluit de locatie.

Er wordt een heel nieuw pand voor basisschool De Wissel op het azc gebouwd. Het Zuyderzee College dat op het azc onderwijs aanbiedt aan nieuwkomers van 12 tot en met 17 jaar, dacht net als bij het huidige schoolgebouw hierbij aan te kunnen bouwen. Het gaat om een zogeheten ‘schakelklas’ van gemiddeld 60 tot 70 leerlingen.

Het Zuyderzee College zou een deel van de kosten van die nieuwe huisvesting betalen en de gemeente de andere helft, maar de gemeenteraad stak daar in de raad van april 2011 een stokje voor.

De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. Er zijn echter leegstaande lokalen bij andere schoolgebouwen – de gemeente huldigt het principe ‘niet bouwen voor leegstand’ – dus moeten de schakelklas voor leerlingen van het azc daar ondergebracht worden. Bovendien is dat veel beter voor de integratie, oordeelde de gemeenteraad.

Korte lijnen

‘Misschien zeggen we over een jaar wel: ‘Het is beter zo!’, hopen locatieleider Herjan Reuten van het Zuyderzee College Lemmer waaronder ook de school op het azc valt en coördinator Jeannette van der Steen. Vooralsnog hebben ze hun twijfels. ‘We zijn benieuwd of we de kwaliteit en de korte lijnen kunnen waarborgen’, vertelt Reuten.

Van der Steen vult aan: ‘Hier hebben we direct contact met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, red.). Van gezinnen die hier nieuw binnenkomen, kunnen de kinderen na het intakegesprek met het COA meteen naar school.’

‘Er wordt de nieuwe leerlingen en hun ouders direct duidelijk gemaakt dat de kinderen leerplichtig zijn. Komt een kind ‘s morgens niet opdagen, dan loop ik naar de caravan om hem of haar persoonlijk op te halen. Het schoolverzuim is hier nihil.’

Doel van de vestiging voor voortgezet onderwijs op het azc is de kinderen in eerste instantie de Nederlandse taal bij te brengen. Daarnaast krijgen ze vakken als rekenen, grammatica, begrijpend lezen, Engels, aardrijkskunde en burgerschap, ICT, CKV, verzorging en gymnastiek.

Reuten: ‘Het is een uitdaging om de leerlingen zo snel mogelijk in het reguliere onderwijs in te laten stromen. Er zijn nieuwkomers die zelfs nog nooit onderwijs hebben gehad’.

Vooral voor die laatste categorie biedt het samenwonen met de basisschool een uitkomst. ‘Weer een hele korte lijn om materiaal en kennis uit te wisselen’, aldus Van der Steen. Na gemiddeld twee jaar kunnen de leerlingen zichzelf goed redden in het Nederlands en hebben ze voldoende kennis opgedaan om in te stromen in het reguliere onderwijs.

Op afstand

Reuten en Van der Steen roemen de laagdrempeligheid die de school op het azc voor heeft op een school die op afstand wordt gezet. ‘We hikken er vooral tegenaan of de leerlingen straks wel gaan reizen. We hebben daar geen zicht op. We zullen er van onze kant natuurlijk alles aan doen om ze de weg te wijzen. Ze krijgen een plattegrond mee, maar we reizen niet mee.’

In de eerder genoemde raadsvergadering werd aangevoerd dat het goed voor de allochtone kinderen is, om net als de geboren en getogen kinderen uit de Noordoostpolder naar school te fietsen. Reuten bestrijdt dat niet, ‘maar’, zo stelt hij, ‘er zijn er ook bij die niet kunnen fietsen’.

Verantwoordelijkheid

Er is nog een klein half jaar te gaan om een schakelklas op een andere locatie realiseren. Er worden opties onderzocht, maar Reuten stelt voorop dat plaatsing in leegstaande lokalen in basisscholen in de buurt geen optie is. ‘Dat voegt niets toe. Je hebt een setting nodig, waar je ontmoeting krijgt. Dat is of op het azc of in Emmeloord.’

In het Zuyderzee College in Emmeloord is ruimte in het gebouw aan de Nagelerweg. ‘Maar we weten niet wat de toekomst is van de Nagelerweg’, gaat Reuten verder. ‘In Emmeloord wordt gesproken over het vakcollege waarin het Zuyderzee College ook investeren moet.’

‘Als het vakcollege er komt, wordt de vestiging Nagelerweg afgestoten. Het is dus nog maar de vraag of het Zuyderzee College voor de schakelklas alsnog gaat investeren in de Nagelerweg. Voor de leerlingen is het wel van belang dat ze een eigen afdeling krijgen, anders verzuipen ze in zo’n groot gebouw.’

Om het specifieke onderwijs te kunnen continueren, verwachten Reuten en Van der Steen dat alle partijen, te weten het Zuyderzee College, het COA en de gemeente, hun verantwoordelijkheid nemen. Het Zuyderzee College heeft er straks geen zicht meer op of de kinderen de bus, danwel de fiets naar school nemen.

‘We vertrouwen erop dat het COA daar op toeziet.’ Daarnaast zijn er (fiets-)cursussen nodig om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer of moet er op een andere manier vervoer worden aangeboden. Daarvoor doet de school een beroep op de gemeente.

tekst en foto’s Margé Hof

 

 

 

 

 

 

 

Artikel geplaatst door Margé Hof op 20-03-12 12:48.


Reageren via de website is niet meer mogelijk. Meediscussiëren wel! Ga daarvoor naar onze Twitter- of Facebookpagina!

Actueel nieuws

Blijf overal op de hoogte Volg De Noordoostpolder via:
Advertentie
Advertentie